Monday, June 7, 2010

Urusniaga Surat Pajak

1. Pelanggan perlu membawa dokumen pengenalan diri 1 salinan I/C dan 1 salinan surat pajak Ar-Rahnu.
2. Hanya penama ar-rahnu yang tertera sahaja yang dibenarkan berurusan.
3. Pihak ketiga tidak akan diberi keizinan untuk berurus niaga.
4. Sebelum modal urusniaga diserahkan butir-butir penjual akan dicatatkan.
5. Surat akuterima kewangan perlu ditanda-tangani. · Selepas emas dikeluarkan dari pajak gadai.
6. Barang emas diuji tahap kualitinya.
7. Emas diasingkan mengikut mutu peratusan ketulinannya.
8. Emas ditimbang dengan timbangan yang telus dan teliti.
9. Emas dinilaikan mengikut kadar emas terpakai setelah ditolak keuntungan syarikat tanpa riba.
10. Rundingan harga secara tawar-menawar dijalankan sehingga persetujuan termeterai.
11. Butir-butir diri pelanggan dicatatkan pada resit.
12. Bayaran dijelaskan secara tunai.
13. Akad jual beli dilakukan dengan cermat.
14. Salinan resit diserahkan kepada pelanggan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...